scispace - formally typeset
Search or ask a question
Author

Beáta Boros

Bio: Beáta Boros is an academic researcher from University of Debrecen. The author has contributed to research in topics: Crop yield & Monoculture. The author has an hindex of 1, co-authored 4 publications receiving 1 citations.

Papers
More filters
Journal ArticleDOI
TL;DR: A vetesvaltas a kukorica termesstabilitasat is nagymertekben befolyasolta a talaj pH erteket, mig monokulturas termesztes eseten szignifikansan kisebb pH erTEket kaptunk, mint bi-, illetve trikulturastermeszte esetan.
Abstract: Osszefoglalas Tartamkiserletben, reti talajon vizsgaltuk a vetesvaltas es az NPK műtragyazas hatasat a kukorica termesere. A vetesvaltas nagymertekben meghatarozta a kukorica termese mellett az NPK műtragya agrookologiai optimumat is. Kedvező vetesvaltasban, trikulturaban (borso – őszi buza – kukorica – kukorica) 20 ev atlagaban 1,58 t/ha-ral, bikulturaban (őszi buza – kukorica – kukorica – őszi buza) 1,25 t/ha-ral nagyobb termest kaptunk a monokulturaban termesztett kukoricahoz viszonyitva. A vetesvaltas a kukorica termesstabilitasat is nagymertekben befolyasolta. Kedvező es kedvezőtlen evekben egyarant trikulturaban a legstabilabb a kukorica termese, ugyanakkor a kornyezeti feltetelek javulasaval szinten a trikulturas kukorica kepes a legnagyobb – akar 18 t/ha-os – termeseredmenyre. A vetesforgo es a N műtragyazas jelentős mertekben befolyasolta a talaj pH erteket, mig monokulturas termesztes eseten szignifikansan kisebb pH erteket kaptunk, mint bi-, illetve trikulturas termesztes eseten. A kukoricahibr...

1 citations

Journal ArticleDOI
TL;DR: A bioetanol előallitas hatekonysaganak novelese erdekeben ki kell valasztani – teszteles utjan – az erre a celra legalkalmasabb hibrideket, es a technologiat is a felhasznalasi celnak megfelelően valtoztatni kell.
Abstract: Osszefoglalas Magyarorszagon evente 150 millio liter bioetanolt allitanak elő (a legjelentősebb mennyiseget Szabadegyhazan). A kozeljovőben tobb nagykapacitasu bioetanol uzem epiteset tervezik. Hazankban lecsokkent az allatallomany, a kukorica felesleget nem tudjuk takarmanykent felhasznalni, a kukorica arak a nemzetkozi piacon nyomottak. Ezek is indokolhatjak a kukorica ipari felhasznalasanak noveleset. A bioetanol előallitas hatekonysaganak novelese erdekeben ki kell valasztani – teszteles utjan – az erre a celra legalkalmasabb hibrideket, es a technologiat is a felhasznalasi celnak megfelelően valtoztatni kell. Hiszen bioetanol előallitasnal fontos, hogy a kemenyitőtartalom nagyobb legyen (70–75%). Mivel a N műtragyak a feherjetartalmat novelik, a K műtragyak viszont a szenhidrat kepződest segitik elő, ipari celu termesztes technologianal a korabbi gyakorlathoz kepest celszerűnek latszik a N kismertekű csokkenese es a K novelese az egyeb technologiai fegyelem betartasa mellett. A ket kiserleti evben el...
01 Jan 2010
TL;DR: The experiments set up on typical meadow soil in a dry and rainy year, 2003 and 2005, found that in a favourable year, hybrids reach higher yields at higher plant densities as the reduction in the individual yield of plants due to the increase in plant density is smaller.
Abstract: Plant density has a determining role in yield. In a favourable year, hybrids reach higher yields at higher plant densities as the reduction in the individual yield of plants due to the increase in plant density is smaller. The experiments were set up on typical meadow soil in a dry and rainy year, 2003 and 2005, respectively. In 2003, the yields of hybrids ranged between 7.189-10.24 t ha -1 depending upon plant density. The hybrids produced the highest yield at 90 thousand plants ha -1 . This was due to the extremely rainy July, in spite of the 78.5 mm precipitation deficit occurring during the season.In 2005, the amount of precipitation was 114.2 mm higher during the season than the average of 30 years. The yields of hybrids ranged between 11.5-15.82 t ha -1 depending upon plant density. Most of the hybrids achieved the maximum yield at 90 thousand plants ha -1 .
01 Jan 2010
TL;DR: In this article, the effect of crop rotation and planting time and grain moisture at harvesting time on maize yield was studied on a calcareous meadow soil in Hajduboszormeny.
Abstract: In order to enchance the adaptability and yield stability of maize, the effect of nutrient supply and plant density on yield was studied on a calcareous meadow soil in Hajduboszormeny. The effect of these crop rotation and planting time and grain moisture at harvesting time is also influenced by the close correlation between ecological and biological factors.The yield of maize in monoculture crop rotation decreased by 1-3 t ha -1 in each dry year during our experiment. The fore crop determined the doses of fertilizers mainly influenced the doses of nitrogen. In triculture (peas – wheat – maize) crop rotation (after wheat fore crop) The optimum N-dose was 50-60 kg ha -1 , and in monoculture the optimum N-doses increased to 100-120 kg ha -1 . In monoculture crop rotation the soil fertility and the microbiological activity of soil is decreased. At early planting time the grain moistures wereless by 5-12 % lower compared to the late planting time. A 10 thousand plants ha -1 change in stock density can increase yield by 1.5-2.0 t ha -1 .

Cited by
More filters
Journal ArticleDOI
TL;DR: Tartamkiserletben et al. as mentioned in this paper proposed a kulonboző tapanyagszintek befolyasoltak az uszog-es a csőfuzarium-fertőzes, a szardőles, valamint a Push-teszt erteke es a termes nagysaga.
Abstract: Osszefoglalas Tartamkiserletben, csernozjom talajon, a Hajdusagban vizsgaltuk, hogy adott tőszam (60 ezer/ha) eseten a kulonboző tapanyagszintek hatasara, valamint, hogy adott tragyaszint mellett (N120P90K90) a kulonboző tőszamok hatasara hogyan valtozik a kukorica novenyek magassaga, az uszogfertőzes, a csőfuzarium-fertőzes, a szardőles, valamint a Push-teszt erteke es a termes nagysaga. Vizsgalataink a 2010. ev adatait tartalmazzak. Vetesvaltas eseten harom modell kerult beallitasra (mono-, bi-[buza, kukorica], trikultura [borso, buza, kukorica]). A kezelesekben ot tapanyagszintet (kontroll [kezeletlen], N60P45K45, N120P90K90, N180P135K135, N240P180K180) es harom allomanysűrűsegi erteket alkalmaztunk (40 ezer/ha, 60 ezer/ha, 80 ezer/ha). A novekvő tragyaadagok hatasara N240+PK tapanyagszintig szignifikansan nőtt a novenymagassag, N240P180K180 tapanyagszinten vetesvaltastol fuggően 247,0–286,4 cm kozotti ertekeket mertunk. A kulonboző tapanyagszintek befolyasoltak az uszog-es a csőfuzarium-fertőzes, a sz...