scispace - formally typeset
Search or ask a question
Author

Олена Малашевська

Bio: Олена Малашевська is an academic researcher. The author has co-authored 2 publications.

Papers
More filters
Journal ArticleDOI
TL;DR: In this paper , the authors propose an approach to improve the quality of the data collected by the system by using the information of the user's interaction with the system and the system itself.
Abstract: Дослідження присвячене актуальному питанню перерозподілу земель у складі заходів щодо консолідації земель. Виокремлена проблематика пошуку територіальних резервів, які можуть створити просторову основу перерозподілу земель. Метою дослідження є виокремлення та обґрунтування територіальних резервів, які можуть бути залучені до процесу консолідації земель. Розглянуто землі, які з’являються в результаті просторової оптимізації земельного масиву або землекористування, земельні ділянки, викуплені у землевласників за їх бажанням, землі резерву та запасу, земельні ділянки, які відносять до невитребуваних паїв та відумерлої спадщини.
Journal ArticleDOI
TL;DR: In this article , the authors propose a method to improve the quality of the information provided by the user by using the information of the user's interaction with the service provider and the user.
Abstract: З метою вирішення проблеми недостатньої лісистості території дедалі частіше розглядаються самозаліснені земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Проте, питання залучення таких земельних ділянок, якщо вони знаходяться у приватній власності, на своєму шляху має низку проблемних аспектів, зокрема, у випадку відчуження з наступною їх передачею до земель лісового фонду.