scispace - formally typeset
S

Salim Pilav

Publications -  1
Citations -  2

Salim Pilav is an academic researcher. The author has an hindex of 1, co-authored 1 publications receiving 2 citations.

Papers
More filters

İlköğreti̇m 7. sinif türkçe ders ki̇taplarindaki̇ okuma meti̇nleri̇ni̇n değer i̇leti̇mi̇ açisindan i̇ncelenmesi̇

TL;DR: Turkce ogretiminin temel araci olan metinler, ulusal ve evrensel kulturun dayandigi degerlerin ogrencilere aktarilmasi icin birer arac olma ozelliginesahiptir as discussed by the authors.