scispace - formally typeset
Search or ask a question
Journal ArticleDOI

Az agrotechnikai tényezők hatása a kukorica agronómiai tulajdonságaira tartamkísérletben

01 Dec 2011-Novenytermeles (Akadémiai Kiadó, co-published with Springer Science+Business Media B.V., Formerly Kluwer Academic Publishers B.V.)-Vol. 60, Iss: 4, pp 115-130
TL;DR: Tartamkiserletben et al. as mentioned in this paper proposed a kulonboző tapanyagszintek befolyasoltak az uszog-es a csőfuzarium-fertőzes, a szardőles, valamint a Push-teszt erteke es a termes nagysaga.
Abstract: Osszefoglalas Tartamkiserletben, csernozjom talajon, a Hajdusagban vizsgaltuk, hogy adott tőszam (60 ezer/ha) eseten a kulonboző tapanyagszintek hatasara, valamint, hogy adott tragyaszint mellett (N120P90K90) a kulonboző tőszamok hatasara hogyan valtozik a kukorica novenyek magassaga, az uszogfertőzes, a csőfuzarium-fertőzes, a szardőles, valamint a Push-teszt erteke es a termes nagysaga. Vizsgalataink a 2010. ev adatait tartalmazzak. Vetesvaltas eseten harom modell kerult beallitasra (mono-, bi-[buza, kukorica], trikultura [borso, buza, kukorica]). A kezelesekben ot tapanyagszintet (kontroll [kezeletlen], N60P45K45, N120P90K90, N180P135K135, N240P180K180) es harom allomanysűrűsegi erteket alkalmaztunk (40 ezer/ha, 60 ezer/ha, 80 ezer/ha). A novekvő tragyaadagok hatasara N240+PK tapanyagszintig szignifikansan nőtt a novenymagassag, N240P180K180 tapanyagszinten vetesvaltastol fuggően 247,0–286,4 cm kozotti ertekeket mertunk. A kulonboző tapanyagszintek befolyasoltak az uszog-es a csőfuzarium-fertőzes, a sz...
References
More filters
Journal ArticleDOI
TL;DR: Results suggest that Bt hybrids can reduce fumonisin concentration in grain during seasons when ECB is favored, but notDuring seasons when CEW is favored.
Abstract: Fusarium ear rot of corn (Zea mays L.) is associated with feeding damage from the European corn borer (ECB), Ostrinia nubilalis Hubner, and the corn earworm (CEW), Helicoverpa zea Boddie. Specific transformation events encoding for Cry1Ab protein from Bacillus thuringiensis Berliner (Bt) may reduce Fusarium ear rot and fumonisin concentration in grain by minimizing damage from certain insects. The objective of this study was to determine if effects from Cry1Ab protein in kernels and silks on fumonisin concentration in grain vary depending on the genotype of the hybrid or the predominant insect species. Four Bt corn hybrids and their corresponding nontransgenic, near-isogenic hybrids were compared for ear rot severity and fumonisin concentration in grain in four environments. Treatments included inoculation with F. verticillioides (Sacc.) Nirenb. (Syn = F. moniliforme J. Sheld.) and F. proliferatum (Matsushima) Nirenb., infestation with ECB larvae, infestation with CEW larvae, and controls. Cry1Ab protein from the Mon810 transformation event was associated with reduced ear rot severity when hybrids were not inoculated with Fusarium spp., regardless of whether hybrids were infested or not infested with insects. Cry1Ab protein was associated with reduced fumonisin concentration in grain when ECB was the predominant insect, but not when CEW was the predominant insect. Cry1Ab protein was not associated with reduced fumonisin concentration in grain for the most resistant hybrid pair in this study. Results suggest that Bt hybrids can reduce fumonisin concentration in grain during seasons when ECB is favored, but not during seasons when CEW is favored. Hybrid genotype was an important factor in reducing fumonisin concentration in grain.

77 citations

Journal ArticleDOI
TL;DR: Szaraz evjaratban a vetesvaltas igen jelentős hatast gyak szardőlest nem lehetett tapasztalni viszont monokulturas termesztesben jelente megdőles kovetkezett be.
Abstract: Osszefoglalas Elterő evjaratok es kulonboző agrotechnikai műveletek interaktiv hatasait vizsgaltuk tartamkiserletben, csernozjom talajon a Hajdusagban (Kelet-Magyarorszag) kukoricanal. Szaraz evjaratban a Diabrotica virgifera virgifera nem okozott novenydőlest, optimalis vizellatottsagu evjaratban viszont monokulturas termesztesben jelentős megdőles kovetkezett be. Bikultura (buza-kukorica) es trikultura (borso-buza-kukorica) vetesvaltasban Diabrotica altal okozott szardőlest nem lehetett tapasztalni. Monokulturaban a novekvő tragyaadagok mersekeltek a Diabrotica miatti novenydőles merteket (kontroll kezelesben 37,2–41,1%, N240+PK kezelesben 14,1–15,3%). Szaraz evjaratban a kukorica maximalis termese 4316–7998 kg/ha (nem ontozott), ill. 8586–10970 kg/ha (ontozott), kedvező evjaratban pedig 13787–14137 kg/ha (előző evekben nem ontozott), ill. 13729–14180 kg/ha (előző evekben ontozott) intervallumban valtozott vetesvaltastol es tragyaadagtol fuggően. Szaraz evjaratban a vetesvaltas igen jelentős hatast gyak...

6 citations