scispace - formally typeset
Search or ask a question
Journal Article

Scouting for Girls: A Century of Girl Guides and Girl Scouts

About: This article is published in The American Historical Review.The article was published on 2010-01-01 and is currently open access. It has received 33 citations till now. The article focuses on the topics: Girl.
Citations
More filters
Journal ArticleDOI
TL;DR: The reconfiguration of citizenship education contributed to gender integration and co-educational reform that reshaped the Boy Scouts movement in Sweden during the 1950s and 1960s as mentioned in this paper , leading to a more self-reliant and self-regulatory member of society.
Abstract: ABSTRACT This article discusses the reconfiguration of citizenship education in the Swedish Boy Scout movement, one of the country’s largest civil society organizations, after 1945. Citizenship education was a core feature of scouting since its establishment during the first decades of the twentieth century, with patriotism and practical helpfulness as core tenets. Additionally, an emphasis on hiking and camping sought to train Scouts to become self-reliant and self-regulatory members of society. After 1945, several former Scout virtues, such as honour, self-sacrifice and bravery, became increasingly associated with authoritarian values and were thus challenged by democratic, individualist ideals. By the 1950s, differences between Boy Scouting and Girl Scouting became less apparent, and explicitly masculine ideals were rejected by leading figures of the Boy Scout movement. The reconfiguration of citizenship education contributed to gender integration and co-educational reform that reshaped the Scout movement in Sweden during the 1950s and 1960s.

1 citations

01 Jan 2017
TL;DR: In this article, Tolstrup Jensen et al. describe the history of the Danske Pigespejderkorps and the progress of the Kvindeopfattelse.
Abstract: Spejderskra’r og paene piger.Det Danske Pigespejderkorps og dets kvindeopfattelse 1918-1939Christian Tolstrup JensenHogskolen i Sorost-Norge, E-mail: kontakt@ctolstrup.dk.Denne artikel viser hvordan det tidlige Danske Pigespejderkorps i Danmark tog aktivt del i det reformarbejde der formede det dansk samfund i perioden 1918-1939, saerligt med henblik pa kvinders rettigheder. At pigespejderne sa sig som en del af dette arbejde fremgar tydeligt af undersogelsens gennemgang af bevaegelsens uddannelsesmateriale. Materialet onskede at give pigerne mulighed for at arbejde ude, have et frit valg og retten til at blive behandlet som et individ, hvad der gar laengere end programmet for det samtidige Dansk Kvindesamfund. Ved ogsa at inddrage pigernes patruljedagboger viser det sig desuden at pigerne mestendels onskede at dyrke maskuline spejderaktiviteter. Det understreger organisationens progressivitet yderligere. Samlet var Det Danske Pigespejderkorps i perioden 1918-1939 en yderst progressiv stemme, isaer pa baggrund af medlemmernes egne beretninger, i arbejdet for en styrkelse af kvinders rettigheder.